Årsmøte 2022

Det har gått en stund uten så mye aktivitet i foreningen, og så kom det plutselig en pandemi. Heldigvis kommer vi nå tilbake til en mer normal tilværelse, og vi håper at så mange som mulig vil komme på årsmøte! Dette blir:

  • Torsdag 10.3.2022 kl 17:30-19:30
  • Peppes Pizza på Jernbanetorget (nederst i Karl Johan) i Oslo

Enhver forening trenger aktivister, og vi i det sist valgte styret (2012) håper at det vil melde seg noen engasjerte sjeler som vil drive foreningen videre. I de tretti årene som har gått siden oppstarten, har foreningen hatt et vidt spekter av aktiviteter, og har vært en viktig møteplass for folk her i landet som føler seg spesielt tilknyttet Kroatia. Den har også spilt en viktig rolle i å promotere kroatisk kultur her i landet, innen så forskjellige felter som matlaging, poesi og teater. Hvis du er av dem som ikke kjenner til foreningen fra før, så ta gjerne en kikk rundt på nettstedet her for å få en smakebit.

Vi sees på årsmøtet!

Sakspapirer til årsmøte finner du ved å trykke på denne lenka

Norsk-kroatisk arrangement 7.3.2019

Hei alle, og godt nytt år!

Foreningen har vært i kontakt med den kroatiske ambassadøren i Oslo, Hrvoje Marusic, som ønsker å arrangere et treff for alle som er interessert i norsk-kroatiske relasjoner.

Formålet er å identifisere nye muligheter for utveksling av kontakt mellom våre to land, og han ønsker å planlegge et første arrangement på ambassaden 7.3.2019. I den forbindelse er vi interessert i å komme kontakt med en eller flere som selv driver med kunst, kultur, reiseliv etc, eller som kjenner noen som gjør det, med bånd til våre to land. Disse vil vi gjerne invitere til å delta i en utstilling eller presentasjon av sine aktiviteter den 7. mars som ramme  rundt arrangementet på ambassaden.

Synes du dette høres interessant ut, eller kjenner noen vi kan ta kontakt med, ikke nøl med å ta kontakt med foreningen, enten på Facebook, eller til Synne Bjerkaas (synne.bjerkaas@gmail.com eller telefon 4120 9889).

140-årsmarkeringen er i gang!

Mandag morgen reiser 13 etterkommere etter deltakerne på ekspedisjonen som oppdaget Frans Josefs Land, til Vardø for å feire 140-årsjubileet for oppdagelsen, sammen med representanter for Norsk-kroatisk forening sammen med våre norsk-ungarsk, -tsjekkisk og -østerrikske søsterforeninger. Det blir et omfattende program i Vardø 2.-4. september.

Etter tilbakekomsten til Oslo vil Dr Janos Kubassek, som er direktør for Ungarsk Geografisk Museum, avholde et foredrag om ekspedisjonen og dens vitenskapelige gevinster 5. september. Her vil også Miljenko Smokvina, som er den fremste eksperten på ekspedisjonen i Kroatia, være til stede. Vi håper flest mulig har anledning til å stille!

Arrangementet finner sted på Ungarns ambassade i Sophus Lies gate 3, Oslo. torsdag 5.9.2013. kl 18:00. Ambassaden ønsker tilbakemelding senest på onsdag fra de som ønsker å komme, på +47 22 55 24 18 eller e-post: mission.osl@mfa.gov.hu. Ta buss 30 eller 31 til Frogner kirke.

Invitasjon til ambassaden (pdf)

Heiss Island Franz Josef Land  R1FJM DX News

Bildet er lånt fra http://dxing.at-communication.com/en/r1fjm_heiss_island_franz_josef_land_dx_news/

 

140-årsmarkering for oppdagelsen av Frans Josefs Land


tegetthoff
I august i år er det 140 år siden en ekspedisjon fra dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn oppdaget Frans Josefs Land i Barentshavet under dramatiske omstendigheter i Polarområdet.

Formålet med ekspedisjonen var å finne Nordøstpassasjen, men skipet, tremasteren «Admiral Tegetthof», måtte i mai 1874 forlates på Frans Josefs land, etter å ha frosset fast i isen. Under store anstrengelser dro ekspedisjonsmedlemmene skipsbåter over land, for deretter å krysse havet til Novaja Semlja. Her ble ekspedisjonen reddet av russiske fiskere.

Ekspedisjonen hadde en del kroatisk mannskap ombord, og begivenheten markeres av Norsk-kroatisk forening sammen med blant annet Norsk-ungarsk kulturhistorisk forening, Norsk-østerriksk selskap og Tsjekkisk-norsk forum. Selve ekspedisjonen kan du lese mer om her.

Planen er å invitere en etterkommer av hver av de originale besetningsmedlemmene til Vardø for markering 2.- 4- september i år, med muligens også en tilhørende del i Oslo før/etter.

Prosjektet har fått støtte fra blant annet BarentssekretariatetLukoil Overseas North Shelf AS, og Vardø kommune, men pengene er ikke nok til å dekke alle kostnader, blant annet må deltakerne dekke transport til og fra Norge og oppholdet i Oslo selv.

Siden vi vet at Oslo er en dyr by å oppholde seg i, går vi nå ut med en forespørsel om noen av foreningens medlemmer kunne tenke seg å ha en eller flere tilreisende fra Kroatia som sine husgjester mens de er i Oslo. Dette kan gjøre det litt rimeligere for deltakerne, samtidig som det er en fin anledning til å bidra til prosjektet og bli kjent med noen hyggelige kroater samtidig.

Det vil sikkert være litt ulike tidspunkt som er aktuelle for de tilreisende, men vi antar at tidsrommet det er snakk om er fra helgen før til helgen etter selve markeringen i Vardø, mellom 30. august og 8. september. Prosjektet dekker bare Vardø-kostnader for en etterkommer per familie så dersom noen har med følge vil disse måtte betale for reise til Vardø selv eller bli i Oslo mens Vardø-markeringen gjennomføres. Det kan sikkert derfor være snakk om litt forskjellige dager i hvert tilfelle.

Du kan lese mer om prosjektet under, i utdraget av prosjektbeskrivelsen som ble sendt til Barentssekretariatet, men detaljene om program fastsettes løpende. Vi vil legge ut mer informasjon etterhvert som ting faller på plass.

Dersom du kunne tenke deg å innlosjere en eller flere tilreisende kroater i sommer, vennligst kontakt oss via kontaktskjemaet eller på e-post til merethe.nordling@gmail.com med hvor mange du kan huse og hvilke dager slik at vi kan koordinere innsatsen. Vi er takknemlige for alle bidrag til å gjøre dette til en uforglemmelig opplevelse for deltakerne!

Utdrag fra prosjektbeskrivelsen

Formål

Fem norskregistrerte kulturforeninger vil sammen med Tromsø og Vardø by og Voronin Arctic Marine Institute i Arkhangelsk, markere 140-års-jubileet for oppdagelsen av Frans Joseph Land i 1873. Markeringen har til hensikt å belyse norsk-russisk arktisk historie i en bred europeisk og historisk kontekst.

Bakgrunn

Norsk-ungarsk Kulturhistorisk Forening, Norsk-Østerriksk Selskap, Norsk-Kroatisk Forening, Tsjekkisk-Norsk Forum og Norwegian Russian Association of Tromsø er sammen prosjekteiere, samt at Vardø kommune og Voronin Arctic Marine Institute i Arkhangelsk er de sentrale samarbeidspartnerne. Gjennom prosjektet vil vi sette aktører på polarområdet i Norge og Russland, samt etterkommere av ekspedisjonsdeltakerne i kontakt med hverandre, for gjensidig læring og fremtidig samarbeid. Prosjektet vil gjennomføres over tre dager i 29.– 31. august 2013 i Tromsø og i Vardø, samt på Hurtigruta mellom de to byene.

Tanken er å samle forskningsmiljøer og etterkommere av ekspedisjonsdeltagere fra 1872-1874 (en deltager per familie), for å minnes bragden som plasserte Frans Josef -land på polarområdets kart. Markeringen vil foregå i Norge som var avgangssted (Tromsø) og ankomststed (Vardø) for ekspedisjonen. Selve ekspedisjonen bestod av 24 personer fra det historiske dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn, nåværende Østerrike, Ungarn, Kroatia, Tsjekkia, og i tillegg Italia og Norge. Ekspedisjonen opplevde dramatiske omstendigheter, og etter to års kamp for å overleve i isødet, ble deltakerne reddet av en russisk fangstbåt, og det er naturlig at også en etterkommer av denne båtens kaptein er med på samlingen.

Prosjektets innhold

Målgruppe: I tillegg til de 42 kjernedeltakerne; 15 etterkommere fra de involverte landene i ekspedisjonen, 12 studenter og ansatte fra instituttet i Arkhangelsk, 5 forelesere, 5 prosjekteiere, samt 5 ambassadører fra prosjekteierlandene, vil prosjektet involvere anslagsvis 200 lokale deltakere; ansatte i Troms og Finnmark fylkeskommune og skoleungdommer i kommunene Tromsø og Vardø.

Aktiviteter: Vi planlegger aktiviteter både i Tromsø, Vardø og på Hurtigruten mellom de to byene.

29. august 2013 i Tromsø planlegger vi å ha høytidelig markering av oppdagelsen, avduke minnetavle, og holde foredrag av lokale og internasjonale forelesere. Disse programpunktene skal være åpne for alle, voksne, unge og barn i byen. Et av høydepunktene blir forelesning av to forskere i fra Tromsø, som skriver bok om den enorme mottakelsen ekspedisjonsdeltagere fått i Europa. Vi er også i kontakt med rektor ved Tromsø Maritime skole som vil ta imot og diskutere samarbeid med den russiske delegasjonen.

30. august 2013 på Hurtigruten skal deltagernes etterkommere få ordet og muligheten å formidle sine egne versjoner av hendelsen (deltagerne har tidligere ikke hatt kontakt med hverandre). Vi planlegger forelesninger også på båten.

31. august 2013 i Vardø by skal vi også ha forelesninger, høytidelig markering og avduking av minnetavle, denne gangen også med deltagelse av studenter og professorer fra Voronin Arctic Marine Institute i Arkhangelsk. Instituttet som hører til universitetet i Arkhangelsk er den eldste sjømannsskole i Russland, utelukkende for sjømannskap for handel- og fiskeaktiviteter, og deres fokus har historisk vært Russlands utenrikshandel via Arkangelsk med de vesteuropeiske land, frem for alt med nabolandet Norge. Instituttet er oppkalt etter V.I Voronin, nevøen av Fjodor Voronin, kaptein på fangstbåten Nicolay, som reddet ekspedisjonen fra sikker død, og tok dem tilbake til Vardø. Pomorkapteinene fra familien Voronin kan spores tilbake helt til 1808, da de leverte mat til Finnmark, hvor innbyggerne sultet under den engelske blokaden under Napoleonskrigen. Studentene fra dette instituttet skal holde to forelesninger, det første om
pomorhandelen i den 19.århundre, det andre om Frans Josef Lands ekspedisjonen sett med russiske øyner, samt nasjonalparken Frans Josef Land i dag. Det vil også bli avholdt en økumenisk gudstjeneste i løpet av markeringen.

Deltakere i  ekspedisjonen 1872-1874:

Karl Weyprecht, Darmstadt– kaptein

Julius von Payer, Schönau/Teplitz/Teplice – offiser,vitenskapelig leder

Gustav Brosch Komotau/ Chomutov – offiser

Eduard Orel, Nový Jičín – offiser

Dr. Kepes Gyula, Vári – skipslege

Anton (Ante) Vecenna (?) – båt-tømrer

Johann Orasch (Johann Oratsch), Gratz – kokk

Joseph Pospischell (Josef Pospischil) Prerau-Mähren– fyrmann

Antonio Catarinich (Mali Lošinj), – matros

Antonio Scarpa, Triest, – matros

Antonio Lukinovich (Lukinovic) (Pučišća), Brac, – matros

Giorgio Stiglich, (Stiglic)Bakar, – matros

Vincenzo Palmich (Vicko Palmich Lovrana/Volosko, – matros

Lorenzo Marola, Rijeka eller Bakar, – matros

Pietro Fallesich (Falesic), Rijeka eller Bakar, –
matros

Johann Haller, Leonhard in Passeier – alpejeger

Alexander Klotz, St. Leonhard zu Happerg – alpejeger

Elling Olaf Carlsen, Tromsø – islos, polarkjentmann

Petro (Petar) Lusina, Rijeka – båtsmann

Otto Krisch, Pačlavice, Mähren – maskinsjef

Francesco (Fran) Lettis, Volosko, – matros

Giacomo Sussich (Jakov Susic), Volosko, – matros

Antonio Zaninovich (Zaninovic), Hvar/Lesina, – matros

Antonio (Josip) Latcovich (Latkovic) (Fianona ?), – matros

Stedsnavn er angitt i dagens landstilhørighet

Tito og det nasjonale spørsmålet, erfaringer fra Jugoslavia – Boklansering

Hilde Katrine Haug presenterer sin bok «Creating a Socialist Yugoslavia: Tito, Communist Leadership and the National Question.» Hvordan behandlet kommunistpartiet det nasjonale spørsmålet og hvordan påvirket dette etterkrigstidens politikk i Jugoslavia?

Arrangementet finner sted på Litteraturhuset, sal Kværneland, 10.6.2012 kl 15:00

Boka tar for seg fem faser i kommunistpartiets nasjonalpolitikk og ser på hva slags endringer som fant sted i kommunistenes strategier for å håndtere nasjonal konflikt i Jugoslavia fra 1935-1990.

Boka er den første etter Jugoslavias fall i 1991 som belyser kommunistenes strategi for å håndtere nasjonal konflikt.

Et viktig spørsmål som blir belyst er hvorfor de jugoslaviske kommunistene ikke lyktes i å skape en felles jugoslavisk kultur og en felles forståelse av Jugoslavia som alle folkegruppene kunne enes om.

Svein Mønnesland, professor ved UiO, og Haakon Blankenborg, leder for Vest-Balkanseksjonen ved UD, kommenterer boka.

Forlagets beskrivelse inkludert anmeldelser fra Ivo Banac og Sabrina Ramet (pdf)

Vel møtt!

Matija Ferlin på Black Box Teater 24.-25.3.2012

24. og 25. mars får Black Box Teater besøk av den kroatiske kunstneren Matija Ferlin.

«Sad Sam/Almost 6» følger vi kunstneren Matija Ferlin i humoristiske og smertefulle situasjoner hvor han utforsker barndommens skjønnhet og terror. I en koreografi der alle fiktive karakterer fra barndommen forvandler seg til fiender, vokser det frem en skjør og poetisk forestilling.

Kroatiske Matija Ferlin er danser og koreograf. «Sad Sam Almost 6» er en del av syklusen «Sad Sam». I tillegg til å samarbeide med ulike forfattere, skaper Ferlin sine egne forestillinger, kortfilmer og utstillinger. Han bor og arbeider i Pula, Kroatia.

Les mer på blackbox.no

Vi gjentar suksessen med kroatisk matkveld

Det har alt gått to år siden sist vi arrangerte en slik mat-/kokkekveld, noe som var en stor suksess den gang. Som sist lærer vi å lage noen kroatiske retter under stø rådgiving fra vår eminente kuharica – Terezija Turkalj. Etter kokkeleringen setter vi oss sammen ved bordet for å nyte resultatet sammen med noe godt i glasset. Det vil også være anledning for en svingom til kroatiske rytmer for den som ønsker det!
Hvis du ikke er så glad i å lage mat, men gjerne vil sosialisere litt og spise og drikke i et hyggelig lag, er det selvfølgelig fullt mulig å gjøre dette også. 🙂

Tid og sted

Fredag 16.3.2012 kl 18:00 – ca 24:00
Kjelsås Folkets hus, Myrerveien 40, 0494 Oslo. Dette er bare et steinkast unna siste stoppested for trikk 11 og 12.

Påmelding 

Meld deg på i dag ved å sende e-post til norkrof (alfakrøll) yahoo (punktum) no eller bruke vårt kontaktskjema. Vi synes det er veldig fint om du melder deg på senest 11.3.!

Deltakeravgift

Ca kr 250,-  Dette inkluderer alle ingrediensene. Det du ønsker å ha i glasset tar du med selv. Endelig pris vil være avhengig av antall deltakere, så hvis du kjenner noen som fortjener et innblikk i kroatisk matkultur, ta dem med!
Vi oppfordrer samtidig alle deltakere til å betale medlemskontingenten for 2012, som er på 200,- for hovedmedlem eller kr 300,- for familie, til konto 0530.19.53900.

Godt nyttår!

Nyttår i Zagreb

Siden det bare har gått én måned av 2012, er det ennå ikke for sent å ønske Sretna Nova Godina! Et spennende år for Kroatia, med forberedelsene fram mot EU-medlemskapet.

Det nye styret som ble valgt på årsmøtet i november har konstituert seg, og vi jobber nå med et spennende program for 2012. Vi kan så langt røpe at vårens første post blir en matkveld med kroatiske retter, en stor suksess forrige gang vi hadde det. Mer info om dette kommer snart!

Styret består nå av:
Leder: Synne Bjerkaas
Nestleder: Merethe Nordling
Kasserer: Maja Kalcic
Styremedlem: Tore Heen Ottesen
Styremedlem: Atle Oberster
Styremedlem: Torbjørn Barslett

Boklansering og årsmøte 2011

Den 8. desember 2011 skjer det litt av hvert. Foreningen holder årsmøte kl 1700, og kl 1800 blir det boklansering av Svein Mønneslands nye bok om Dalmatia, «Dalmatia through foreign eyes», arrangert i samarbeid med Sypress forlag, Kroatias Ambassade og Kroatisk Forbund.

Begge deler skjer på:
Kulturhistorisk museum
Frederiks gate 2, OSLO
(Tullinløkka, inngang fra Kristian Augusts gate)

Se dagsorden for årsmøtet under plakaten!

Dagsorden:

  • Konstituering (møteleder og referent)
  • Årsberetning (blir distribuert på møtet)
  • Regnskap (blir distribuert på møtet)
  • Innkomne forslag
  • Valg (Leder, 3 styremedlemmer og valgkomité)

De som ønsker saker tatt opp på årsmøtet,må melde dette til Styret senest 14 dager før møtet på norkrof (a) yahoo.no.
Stemmerett har kun medlemmer som har betalt årets medlemskontingent. Denne er på kr 200,- og kan betales til foreningens kontonummer 0530.19.53900. Det vil også være mulig å betale kontingenten på møtet.

Velkommen!

Kroatiske karikaturtegninger

Kroatiske karikaturtegninger

For første gang i historien presenteres en utstilling av kroatiske karikaturtegninger her i Norge.

Til tross for at Norge og Kroatia befinner seg i hver sin del av Europa, og har ulike tradisjoner, klima og mentalitet, kan man likevel se at flertallet av tegningene ofte er inspirert av globale temaer som vi alle har felles. Humoren til de kroatiske karikaturtegingerne advarer oss om de mange paradoksene i vårt samfunn som stadig vokser og øker i antall. Karikaturtegning opptrer som et medium som renser virkeligheten og bevisstheten til folk på en svært tilgjengelig og forståelig måte.

Det blir utstilt 85 tegninger av tilsammen 33 kunstnere.

Den offisielle åpningen av utstillingen blir lørdag 10.9.2011 kl 1400 på Avistegnernes Hus. Både Kroatisk-Norsk Forening (fra Kroatia), den kroatiske karikaturtegnerforeningen og Norsk-Kroatisk Forening vil være representert. Lex, en av Kroatias mest kjente tegnere, vil tegne dem som vil. Velkommen!

Utstillingssiden hos Avistegnernes hus